Памер шрыфту
A- A+
Iнтэрвал памiж лiтарамі
Каляровая схема
A A A A
Дадаткова

Аб апякунскім савеце

Паважаныя бацькі!

У дзяржаўнай установе дашкольнай адукацыі

"Яслі-сад №1 г. Чэрыкава" дзейнічае Апякунскі савет

на падставе Палажэння аб апякунскім савеце ўстановы адукацыі, зацверджанага пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 25.07.11. № 146 і аб змяненні пастановы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 25 ліпеня 2011 г. № 146

Дашкольная ўстановы звяртае ўвагу, што з 21.01.2017 г. ўступілі ў сілу наступныя нарматыўныя дакументы:

- пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь  ад 28.12.2016 №126 "Аб унясенні дапаўненняў у некаторыя пастановы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь", згодна з якой да кампетэнцыі бацькоўскага камітэта не могуць быць аднесены пытанні, якія тычацца прыцягнення грашовых сродкаў для забеспячэння дзейнасці ўстановы адукацыі.

- пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 28.12.2016 №127 "Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у пастанову Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 25 ліпеня 2011г. №146", якім унесены дапаўненні і змяненні ў Палажэнне аб апякунскім савеце ўстановы адукацыі, зацверджанае пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 25.07.2011 №146:

- рашэнне ініцыятыўнай групы аб стварэнні апякунскага савета ўзгадняецца з кіраўніком установы адукацыі;

- у выпадку парушэння папячыцельскім саветам патрабаванняў заканадаўства яго дзейнасць можа быць спыненая па ініцыятыве кіраўніка ўстановы адукацыі;

- да кампетэнцыі агульнага сходу апякунскага савета адносіцца вызначэнне напрамкаў, памераў і парадку выкарыстання сродкаў апякунскага савета па ўзгадненні з кіраўніком установы адукацыі і бацькоўскім камітэтам установы адукацыі (пры яго наяўнасці);

- грашовыя сродкі, накіраваныя ў распараджэнне апякунскага савета, фармуюцца з добраахвотных пералічэнняў (узносаў) фізічных асоб, якія залічваюцца на бягучы (разліковы рахунак) па ўліку пазабюджэтных сродкаў установы адукацыі. Грашовыя сродкі выкарыстоўваюцца па мэтавым прызначэнні ў адпаведнасці з рашэннем апякунскага савета, узгодненым з кіраўніком установы адукацыі і бацькоўскім камітэтам установы адукацыі (пры яго наяўнасці).

Уважаемые родители!

В государственном учреждении дошкольного образования

"Ясли-сад №1 г. Черикова"действует Попечительский совет

на основании положения о попечительском совете учреждения образования, утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 25.07.11. № 146  и Об изменении постановления Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 2011 г. № 146

Дошкольное учреждения обращает внимание, что с 21.01.2017 г. вступили в силу следующие нормативные документы:

- постановление Министерства образования Республики Беларусь от 28.12.2016 №126 «О внесении дополнений в некоторые постановления Министерства образования Республики Беларусь», согласно которому к компетенции родительского комитета не могут быть отнесены вопросы, касающиеся привлечения денежных средств для обеспечения деятельности учреждения образования.

- постановление Министерства образования Республики Беларусь от 28.12.2016 №127 «О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 2011г. №146», которым внесены дополнения и изменения в Положение о попечительском совете учреждения образования, утверждённое постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 25.07.2011 №146:

- решение инициативной группы о создании попечительского совета согласовывается с руководителем учреждения образования;

- в случае нарушения попечительским советом требований законодательства его деятельность может быть прекращена по инициативе руководителя учреждения образования;

- к компетенции общего собрания попечительского совета относится определение направлений, размеров и порядка использования средств попечительского совета по согласованию с руководителем учреждения образования и родительским комитетом учреждения образования (при его наличии);

- денежные средства, направленные в распоряжение попечительского совета, формируются из добровольных перечислений (взносов) физических лиц, зачисляемых на текущий (расчётный счёт) по учёту внебюджетных средств учреждения образования. Денежные средства используются по целевому назначению в соответствии с решением попечительского совета, согласованным с руководителем учреждения образования и родительским комитетом учреждения образования (при его наличии).

 

Отчет о деятельности попечительского совета ГУДО «Ясли-сад №1 г. Черикова» за 1 полугодие 2021года.

разгарнуць » / « згарнуць

Состав попечительского совета.

разгарнуць » / « згарнуць

ПЛАН РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ГУДО «ЯСЛИ-САД №1 г. Черикова» на 2020/2021 учебный год.

разгарнуць » / « згарнуць

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 2011 "Об утверждении положения о попечительском совете учреждения образования"

разгарнуць » / « згарнуць

Раздзелы сайта